Våre tjenester og vår visjon!

  • Tomtegraving
  • Veganlegg
  • Transport av masse
  • Natursteinmuring
  • Massedeponi
  • Landskapsutforming

VISJON

Vi skal være et naturlig førstevalg i vårt nærområde

-for privat og næringsliv - som trenger utføring av små og store oppdrag.

 

Vi tar på oss mange forskjellige oppdrag og prosjekt av ulik størrelse og type, og har et solid og veletablert nettverk av samarbeidspartnere og underentreprenører.

Store og små boligfelt inkludert teknisk anlegg, eller grunnarbeid med tekniske anlegg for enkelttomter, natursteinmuring, massefjerning og - tilkjøring, vi leverer grus, singel og pukk og solda jord fra eget og nytt soldeverk. Planering og opparbeiding av hager og uteområder og ellers all annen form for grunnarbeid er også oppdrag vi kan være behjelpelige med.

 

Ring oss eller send inn forespørsel på skjema her og du blir kontaktet av en av våre medarbeidere >>

 

Du finner oss i Skodje sentrum i Ålesund kommune, og vi har primært gamle Skoodje kommune som arbeidsfelt, men øvrige kommuner i regionen ligger også under vårt nedslagsfelt. Vi har vår administrasjon og besøksadresse i trivelige kontorlokaler midt i sentrum i Skodje.

Vi har et mål som hjelper oss å strekke oss for å bli bedre og utnytte hele vårt potensiale: Vi skal være et naturlig førstevalg for alle - privat og næringsliv - som trenger utføring av små og store oppdrag. Videre skal vi til enhver tid sørge for at arbeidet blir utført i tråd med avtale til avtalt pris og til rett tid.
Vi bestreber å ha et godt og positivt arbeidsmiljø med spisskompetanse på vårt fag, og dette vil gjenspeile jobben vi gjør slik at våre kunder fortsetter å bruke oss og anbefaler oss til andre.