Velkommen til Frostad Maskin og Transport AS.

Vi er er et lite, men solid og velrenommert entreprenørselskap med kontor i Skodje sentrum. Vi tar på oss varierte typer oppdrag både for private bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Hovedsaklig tilbyr vi vår kompetanse innen vegbygging, tomtegraving, muring med naturstein, utlasting og transport av masse. Spør oss - vi kan faget.

Om oss

Frostad Maskin og Transport AS ble etablert i 1970, den gang som Petter Frostad & Sønn. Deretter gikk bedriften over som Aksjeselskap 02.01.1981. Firmaet er veldrevet, lite og velrenommert. Geografisk har vi vårt hovedvirke hovedsakelig innenfor Skodje kommune, men Ålesund, Haram og Ørskog er også innenfor nedslagsfeltet. Vi har 4 fast ansatte til daglig drift.

Godkjenninger


Vi har Sentral godkjenning for ansvarsrett. Vi har gode kvalitetssikrings- og internkontrollsystem, revisor og bedriftshelsetjeneste.

Pågående prosjekter

Skodje kommune opplever fortsatt stor vekst. Vi har vært så heldige å få være med på utbygging og utvikling av de fleste nye felt og mange enkelttomter, blokker og flermannssboligområder i Skodje sentrum de senere år.

I 2017 vil vårt hovedarbeidsområde være sentrert rundt det nyeste feltet i Skodje sentrum; Nilsgarden Boligområde.

Eksempler er Olivermarka, Korsveggarden, Remevegen, Skodje Terasse, Senior Plaza, Sentrumsgården, Nedreberget, og mange flere.

Kontakt oss