Våre referanser

Vi har utført arbeid innen teknisk anlegg, tomtegraving, natursteinsmuring, landskapsutforming, masseforflytning, osv. iht ref.liste under:

Et lite utvalg av våre referanseprosjekt den senere tid:

 • Nilsgarden Boligområde, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre hus AS
 • Korsveggarden, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre hus AS
 • Korsvegarden Terrasse, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre hus AS
 • Sentrumsgarden, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre hus AS
 • Remevegen, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre hus AS
 • Prestemarka Omsorgsbolig, Skodje kommune. Oppdragsgiver Løvold og Ekroll Bygg AS.
 • Rorbuer/hyttefelt, Stavseth, Skodje kommune. Oppdragsgiver privatpersoner.
 • Stettefeltet/Leitegarden, Stette, Skodje kommune. Oppdragsgiver Leitegarden AS
 • Sagatun - Stette, Skodje kommune. Oppdragsgiver Leitegarden AS
 • Nedreberget, Skodje kommune. Oppdragsgiver Liavegen DA.
 • Olivermarka Boligområde, Skodje kommune. Oppdragsgiver Br. Skodje / Olivermarka AS.