Våre referanser

Vi har utført arbeid innen teknisk anlegg, tomtegraving, natursteinsmuring, landskapsutforming, masseforflytning, osv. iht ref.liste under:

Et lite utvalg av våre referanseprosjekt den senere tid:

  • Kallarhaugen boligområde, Jensvika, Skodje. Ålesund kommune, oppdragsgiver Møre Hus AS
  • Nilsgarden boligområde, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre hus AS
  • Korsveggarden, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre Hus AS
  • Korsvegarden Terrasse, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre Hus AS
  • Sentrumsgarden, Skodje kommune. Oppdragsgiver Møre Hus AS
  • Stettefeltet/Leitegarden, Stette, Skodje kommune. Oppdragsgiver Leitegarden AS