Velkommen til Frostad Maskin og Transport AS

Vi er er et lite, men solid og velrenommert entreprenørselskap med kontor i Skodje sentrum. Vi tar på oss varierte typer oppdrag både for private bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Hovedsaklig tilbyr vi vår kompetanse innen vegbygging, tomtegraving, muring med naturstein, utlasting og transport av masse. Spør oss - vi kan faget.

Frostad Maskin og Transport AS ble etablert i 1970, den gang som Petter Frostad & Sønn. Deretter gikk bedriften over som Aksjeselskap 02.01.1981. Firmaet er veldrevet, lite og velrenommert. Geografisk har vi vårt hovedvirke hovedsakelig innenfor gamle Skodje kommune, men Ålesund, Haram og Ørskog er også innenfor nedslagsfeltet. Vi har 4 fast ansatte i daglig drift.

Godkjenninger


Vi har Sentral godkjenning for ansvarsrett. Vi har gode kvalitetssikrings- og internkontrollsystem, revisor og bedriftshelsetjeneste.

Skodje kommune har gjennom mange år opplevd stor vekst. Tilflyttingen etter kommunesammenslåingen med til Ålesund storkommune har også vært stor. Vi har vært så heldige å få være med på utbygging og utvikling av de fleste nye felt, samt mange eneboligtomter, blokker og flermannssboligområder i Skodje sentrum de senere år.

Vårt hovedarbeidsområde de senere år har vært sentrert rundt Skodje sentrum, der vi har utviklet områder som i dag går under navnene Olivermarka, Korsveggarden, Remevegen, Skodje Terasse, Senior Plaza, Sentrumsgården, Nedreberget, Kallarhaugen i Jensvika, samt områder i gamle Haram kommune.

Kontakt oss